Green Tea, Today's Tea

Gǔ Zhàng Máo Jiān Lǜ Chá, 古丈毛尖綠茶, Gu Zhang Mao Jian Green Tea

C. sinensis var. Bi Xiang Zao; Guzhang, Xiangxi AP, Hunan province, high mountain; Spring, 2021, bud and one leaf, pan